Комплект PEG

Комплект PEG

  • PEG комплект

    PEG комплект

    Използва се за артропластика, Испания, травми и грижи за рани, за почистване на некротични тъкани, бактерии и чужди тела.Съкращава времето за дебридман на раната, намалявайки инфекцията и оперативните усложнения.

    CE 0123